چک لیست اختلالات رفتاری 6-18 سال

 

در این بخش وضعیت کلی سلامت روان دانش آموز شما توسط والدین مورد ارزیابی قرار می گیرد  و در صورت برافراشتگی در هر یک از مقیاس ها، به منظور تشخیص دقیق تر مشکل وارد ارزیابی تخصصی شوید .

پاسخگویی به سوالات در یک طیف 0-1-2 است ،که به معنای:

0 اصلا منطبق نیست.

1 گاهی اوقات این رفتار را دارد.

2 بیشتر مواقع این رفتار را از خود نشان می دهد.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.خیلی کوچكتر از سن خود عمل میکند. *
2.با وجود مخالفت والدین خود از دارو یا نوشیدنی غیر مجاز و نامربوط به سن خود استفاده می کند. *
3.زیاد جروبحث میکند. *
4.کارهایی را که شروع میکند ،تمام نمی کند. *
5.بندرت از چیزی لذت میبرد. *
6.نمیتوانست برای مدت طولانی تمرکز یا توجه کند. *
7.نمیتوانست ذهنش را از افكار خاصی)وسواسها( رها کند. *
8.نمیتواند آرام بنشیند؛ بیقرار و بیش فعال است. *
9.به بزرگترها میچسبد یا به آنها بسیار وابسته است. *
10.از تنهایی، شكوه و شكایت میکند. *
11.به نظر میآید گیج و سردرگم است. *
12.زیاد گریه میکند. *
13.با دیگران با بی رحمی، قلدری و ناجوانمردانه رفتار میکند. *
14.خیالبافی میکند یا در افكارش غرق میشود. *
15.عمداً به خودش آسیب میرساند یا دست به خودکشی میزند. *
16.خواستار توجه زیاد است. *
17.وسایل خودش را خراب میکند. *
18.وسایل متعلق به افراد خانواده یا دیگران را خراب میکند. *
19.در خانه، نافرمانی میکند. *
20.در مدرسه نافرمانی میکند. *
21.با بچه های دیگر، کنار نمی آید. *
22.به نظر میرسد که پس از بدرفتاری، احساس گناه نمی کند. *
23.خیلی زود، حسادت میکند. *
24.در خانه، مدرسه یا هر جای دیگر، مقررات را زیر پا میگذارد. *
25.از حیوانات ،موقعیتها یا مكانهای بخصوصی غیر از مدرسه میترسد. *
26.از رفتن به مدرسه میترسد *
27.از اینكه ممكن است فكر یا کار بدی بكند میترسد. *
28.احساس میکند باید بی نقص و کامل باشد. *
29.احساس میکند کسی او را دوست ندارد یا از این موضوع شكایت میکند. *
30.احساس میکرد دیگران درکش نمیکنند. *
31.احساس بی ارزشی یا حقارت میکند. *
32.زیاد صدمه میبیند و در معرض سوانح قرار میگیرد. *
33.زیاد جنگ ودعوا میکند. *
34.دیگران خیلی سر به سرش میگذارند. *
35.با افرادی که توی دردسر میافتند ،میگردد. *
36.صداها و اصواتی میشنود که وجود ندارند. *
37.تكانشی یا بدون فكر عمل میکند. *
38.ترجیح می دهد تنها باشد تا با دیگران *
39.دروغ میگوید یا تقلب میکند. *
40.عصبی و بسیار زودرنج است. *
41.حرکات بدنی با علت عصبی و انقباض عضلات دارد. *
42.کابوس میبیند. *
43.بچه های دیگر از او خوششان نمی آید. *
44.دچار یبوست است، شكمش کار نمیکند. *
45.خیلی ترسو و مضطرب است. *
46.احساس گیجی و منگی میکند. *
47.خود را خیلی گناهكار احساس میکند. *
48.بی دلیل احساس خستگی شدید می کند. *
49.بدون دلیل پزشكی و مشكلات جسمانی مشخص، احساس درد در بدن می کند به غیر از دل درد و سردرد *
50.بدون دلیل پزشكی و مشكلات جسمانی مشخص،سردرد دارد. *
51.بدون دلیل پزشكی و مشكلات جسمانی مشخص، حالت تهوع و احساس بیماری دارد. *
52.بدون دلیل پزشكی و مشكلات جسمانی مشخص، مشکلاتی را در بینایی خود بیان می کند (مشکلاتی که هیچ ارتباطی به عینک ندارد) *
53.بدون دلیل پزشكی و مشكلات جسمانی مشخص، بثورات و مشکلات پوستی را بروز می دهد. *
54.بدون دلیل پزشكی و مشكلات جسمانی مشخص، دل درد دارد. *
55.بدون دلیل پزشكی و مشكلات جسمانی مشخص، استفراغ می کند یا عق می زند. *
56.به دیگران حمله می کند. *
57.بینی، پوست یا سایر قسمتهای بدنش را میگیرد و فشار میدهد. *
58.درملأعام با اندام خصوصی خود بازی می کند. *
59.با اندام خصوصی خود زیاد بازی می کند. *
60.تكالیف درسی اش را خوب انجام نمی دهد. *
61.در هماهنگی و تعادل ضعف دارد یا دست و پا چلفتی است. *
62.ترجیح می دهد با بچه های بزرگتر از خودش باشد. *
63.ترجیح می دهد با بچه های کوچكتر از خودش باشد. *
64.از صحبت کردن امتناع می کند. *
65.اعمال خاصی را بارها و بارها تكرار میکند؛ وسواس عملی. *
66.از خانه فرار می کند. *
67.زیاد جیغ و داد می کند. *
68.تودار است و مسائل را بروز نمی دهد. *
69.چیزهایی را میبیند که وجود ندارند. *
70.کمرو است یا سریع دستپاچه میشود. *
71.آتش روشن می کند. *
72.مشغله های مربوط به کنجکاوی های جنسی را به شکل غیر عادی نشان می دهد . *
73.خیلی خجالتی یا ترسو است. *
74.از اکثر بچه ها کمتر می خوابد. *
75.بی توجه است یا حواسش به آسانی پرت می شود. *
76.در صحبت کردن و بیان منظور خود مشکل دارد. *
77.مات و مبهوت به جایی خیره می شود. *
78.از خانه پول و وسایل را بدون اجازه بر می دارد . *
79.در بیرون از خانه وسایل دیگران را بدون اجازه بر می دارد. *
80.خیلی از چیزهایی که به دردش نمیخورند را جمع میکند *
81.رفتار عجیب وغریب دارد. کارهایی انجام می دهد که همسالان او انجام نمی دهند . *
82.افكار عجیب وغریب دارد. *
83.لجباز، عبوس یا تحریك پذیر است. *
84.خلق یا احساساتش ناگهان تغییر می کند. *
85.زیاد اخم می کند. *
86.بدگمان است. *
87.دشنام می دهد یا کلمات رکیك به کار می برد. *
88.درباره آسیب به خود و از بین بردن خودش صحبت می کند. *
89.در خواب راه میرود یا حرف میزند. *
90.زیاد سربه سر دیگران میگ ذارد. *
91.قشقرق راه می اندازد یا تندخو است. *
92.درباره مسائل جنسی، زیاد فكر می کند. *
93.دیگران را تهدید می کند. *
94.علاقه به سیگار یا قلیان دارد یا استفاده می کند. *
95.در به خواب رفتن، مشكل دارد. *
96.از مدرسه بدون اجازه خارج می شود . *
97.دچار کم فعالیتی، کندی حرکت یا کمبود انرژی است. *
98.ناراحت، غمگین یا افسرده است. *
99.فوق العاده پرسروصدا است. *
100.از دارو های یا مواد نا متناسب با سن خود استفاده می کند *
101.اموال عمومی را تخریب میکند. *
102.گوشه گیر است، با دیگران رابطه صمیمی ندارد. *
103.نگران است. *
104.عملکرد فرزند شما در مقایسه با همسالان خودش در ورزش چگونه است ؟ *
105.نسبت به همسالان خود چقدر وقت صرف ورزش می کند ؟ *
106.فرزند شما چند سرگرمی فعالیت و بازی مورد علاقه برای خود تعریف کرده است؟ *
107.نسبت به همسالان خود چقدر توان مدیریت زمان برای فعالیت ها و سرگرمی های خود دارد؟ *
108.عملکرد فرزند شما در مقایسه با همسالان خودش در فعالیت ها و سرگرمی هایش چگونه است ؟ *
109.در صورت عضویت در سازمان گروه و انجمن فرزند شما در چه حد فعال است ؟ *
110.فرزند شما در وظایفی که به او محول شده است نسبت به همسالانش چقدر موفق عمل می کند ؟ *
111.عملکرد فرزند خود را در انتخاب دوست صمیمی چگونه میبینید؟ *
112.فرزند شما چقدر برای بودن درکنار دوستان خود وقت می گذارد؟ *
113.در مقایسه با همسالان خود رفتارش با خواهر و برادر خود چگونه است ؟ *
114.در مقایسه با همسالان خود رفتارش با بچه های دیگر چگونه است ؟ *
115.در مقایسه با همسالان خود برخوردش با پدر و مادرش چگونه است؟ *
116.در مقایسه با همسالان خود در زمان تنهایی چگونه خود را سرگرم می کند؟ *
117.عملکرد درسی فرزند خود را در درس ریاضی چگونه می بینید ؟ *
118.عملکرد درسی فرزند خود را در درس فارسی چگونه می بینید ؟ *
119.عملکرد درسی فرزند خود را در درس علوم چگونه می بینید ؟ *
120.آیا فرزند شما نیاز به آموزش خصوصی و جبرانی دارد؟ *
121.ایا در مدرسه مشکلات دیگری غیر از درسی دارد؟ *

توجه: اعداد را با کیبورد انگلیسی وارد فرمایید. در صورتی که کد مدرسه را ندارید این قسمت را خالی بگذارید.

جهت دریافت نتایج به صورت پست الکترونیکی