کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

از کنکور 1404 به بعد عنوان دیپلم با رشته کنکور باید یکی باشه. جای خطا نداری!! بیا بهت بگم چطور انتخاب کنی تا پشیمون نشی.

X

آزمون های روانشناسی دبستان

آنچه والدین آگاه باید بدانند

آزمون های روانشناسی دبستان ابزاری هستند که می توانند اطلاعات مفیدی در مورد قوت ها و ضعف های یک کودک ارائه دهند. برخی از آزمون ها می توانند نقاط خاصی را که نیاز به توجه دارند، شناسایی کنند. از این طریق به والدین و تیم آموزشی کمک کنند که مداخلات مناسبی را برای رفع مشکلات کودک انتخاب کنند. برای کودکانی که در مدرسه هستند، آزمون های روانشناسی می توانند در شناسایی و درمان اختلالات روانی نقش مهمی داشته باشند. برخی از فواید آزمون های روانشناسی عبارتند از:

– تفکیک بین مسائل معمول رشد و تکامل و نگرانی های بالینی
– تشخیص زودهنگام اختلالات روانی که باعث می شود درمان بیشتر مؤثر باشد.
– فراهم کردن شفافیت برای والدین، معلمان و آموزش دهندگان در مورد مسائلی که دانش آموزان با آن ها روبرو هستند و راه حل های بهتر برای حل آن ها.

آزمون های روانشناسی به صورت ساختار یافته و استاندارد شده اجرا می شوند و به این ترتیب قابل اطمینان و دقیق هستند. آزمون های روانشناسی می توانند رفتار، توانایی ها، علاقه مندی ها، نگرش ها، خصوصیات شخصیت، استعدادها و سبک های یادگیری یک کودک را بسنجیده. همچنین با نرمال جمعیت گروه سنی خود مقایسه کنند. با استفاده از نتایج آزمون های روانشناسی، معلمان و پزشکان می توانند برنامه های آموزشی و درمانی مناسب برای پاسخ به نیازهای خاص چودک طراحی کرده و پروسه پیشرفت آن ها را پایش کرده و ارزش یابی نمایند.

به عبارت ديگر، آزمون های روانشناسي يكي از بهترين راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای شناخت و توسعه پتانسیل کودکان در دوره دبستان است. آزمون های روانشناسی می توانند به کودکان کمک کنند که خودشان را بهتر بشناسند، اعتماد به نفس بالاتری داشته باشند، مهارت های اجتماعی و عاطفی خود را افزایش دهند و به رشد شخصیت سالم و موفق کمک کنند.

آزمون های دوره پیش دبستانی یک

آزمون های دوره پیش دبستانی

شامل سنجش های مفاهیم پایه آموزشی پیش دبستان1 ، مهارت اجتماعی، گفتاری، رسشی، سلامت روان و … می باشد. این سنجش ها به صورت غربالگری می باشند. در صورت وجود مشکل، ارزیابی تخصصی تر برای تشخیص دقیق تر و ارائه خدمات حرفه ای تر توسط سیستم به شما پیشنهاد می شود.


آزمون های پیش دبستانی دو

این آزمون ها مختص سن دانش آموزان ورودی پیش دبستانی 2 طراحی شده است. این آزمون ها شامل سنجش های مفاهیم پایه آموزشی ، مهارت اجتماعی، گفتاری، رسشی، سلامت روان و … می باشد. این سنجش ها به صورت غربالگری می باشند. در صورت وجود مشکل، ارزیابی تخصصی تر برای تشخیص دقیق تر و ارائه خدمات حرفه ای تر توسط سیستم به شما پیشنهاد می شود.


آزمون های کلاس اول

آزمون های اول دبستان شامل مجموعه آزمون های روانشناسی دبستان چند بعدی، شامل: بررسی مفاهیم پایه آموزشی، بررسی رسش، سلامت روان، مهارت اجتماعی، آزمون حسی-حرکتی و… می باشد. در صورت وجود مشکل، ارزیابی تخصصی تر برای تشخیص دقیق تر و ارائه خدمات حرفه ای تر توسط سیستم به شما پیشنهاد می شود.


آزمون های کلاس دوم

آزمون های دوم دبستان، شامل: آزمون های روانشناسی دبستان در چند بعدی شامل: مهارت های پایه شناختی و عملکردهای اجرایی مغز، مشکلات آموزشی، سلامت روان و اختلالات رفتاری، مهارت های اجتماعی، حسی-حرکتی و … می باشد. در صورت وجود مشکل، ارزیابی تخصصی تر برای تشخیص دقیق تر و ارائه خدمات حرفه ای تر توسط سیستم به شما پیشنهاد می شود.


آزمون های کلاس سوم

ویکی سنج سایت آزمون های روانشناسی آزمون های مدرسه ای دبستان

آزمون های سوم دبستان شامل آزمون های روانشناسی دبستان در چند بعدی شامل: مهارت های پایه شناختی و عملکردهای اجرایی مغز، مشکلات آموزشی، سلامت روان و اختلالات رفتاری، مهارت های اجتماعی و … می باشد. در صورت وجود مشکل، ارزیابی تخصصی تر برای تشخیص دقیق تر و ارائه خدمات حرفه ای تر توسط سیستم به شما پیشنهاد می شود.


آزمون های کلاس چهارم


پایه چهارم

آزمون های چهارم دبستان شامل آزمون های روانشناسی دبستان در چند بعدی از قبیل: مهارت های پایه شناختی و عملکردهای اجرایی مغز، مشکلات آموزشی، سبک یادگیری، حسی- حرکتی، سلامت روان و اختلالات رفتاری، مهارت های اجتماعی و … می باشد.در صورت وجود مشکل، ارزیابی تخصصی تر برای تشخیص دقیق تر و ارائه خدمات حرفه ای تر توسط سیستم به شما پیشنهاد می شود.


آزمون های کلاس پنجم

آزمون های روانشناسی دبستان
پایه پنجم

آزمون های پنجم دبستان شامل ارزیابی مفاهیم چند بعدی از قبیل: مهارت های پایه شناختی و عملکردهای اجرایی مغز، مشکلات آموزشی، سبک یادگیری، حسی – حرکتی، سلامت روان و اختلالات رفتاری، مهارت های اجتماعی و … می باشد. در صورت وجود مشکل، ارزیابی تخصصی تر برای تشخیص دقیق تر و ارائه خدمات حرفه ای تر توسط سیستم به شما پیشنهاد می شود.


آزمون های کلاس ششم

آزمون های روانشناسی دبستان
پایه ششم

آزمون های ششم دبستان شامل ارزیابی مفاهیم چند بعدی از قبیل: مهارت های پایه شناختی و عملکردهای اجرایی مغز، مشکلات آموزشی، سبک یادگیری، حسی – حرکتی، سلامت روان و اختلالات رفتاری، مهارت های اجتماعی و … می باشد. در صورت وجود مشکل، ارزیابی تخصصی تر برای تشخیص دقیق تر و ارائه خدمات حرفه ای تر توسط سیستم به شما پیشنهاد می شود.