کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

از کنکور 1404 به بعد عنوان دیپلم با رشته کنکور باید یکی باشه. جای خطا نداری!! بیا بهت بگم چطور انتخاب کنی تا پشیمون نشی.

X

آزمون های روانشناسی پایه هشتم | آزمون رایگان

آزمون های روانشناسی پایه هشتم در ادامه رصد دانش آموزان است. پایه هشتم به دلیل دوره انتقال از دوران تفکر دبستانی به دوران مسئولیت دبیرستان مهم است

سنجش سلامت روان (ویژه دانش آموزان)

این آزمون مجموعه ای از رفتارهای ها را می سنجد و فرزند شما را با نمونه استاندارد مقایسه می کند.


بررسی عملکرد شناختی 

آزمون شناختی

این آزمون مجموعه ای از رفتارهای ها را می سنجد و فرزند شما را با نمونه استاندارد مقایسه می کند. این آزمون را در همین صفحه یعنی آزمون های روانشناسی پایه هشتم اجرا بفرمایید.


سنجش عملکرد خانواده

آزمون های روانشناسی پایه هشتم

این آزمون مجموعه ای از رفتارهای ها را می سنجد و فرزند شما را با نمونه استاندارد مقایسه می کند.


سبک یادگیری

آزمون های روانشناسی پایه هشتم

این آزمون مجموعه ای از رفتارهای ها را می سنجد و فرزند شما را با نمونه استاندارد مقایسه می کند.


شخصیت شناسی نوجوان | رایگان

آزمون های روانشناسی پایه هشتم

این آزمون مجموعه ای از رفتارهای ها را می سنجد و فرزند شما را با نمونه استاندارد مقایسه می کند.