کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

از کنکور 1404 به بعد عنوان دیپلم با رشته کنکور باید یکی باشه. جای خطا نداری!! بیا بهت بگم چطور انتخاب کنی تا پشیمون نشی.

X

ویکی سنج، مرجع جامع روانشناسی مدرسه

مدرسه کجاست؟
دقیق ترین تعریف برای مدرسه، خانه دوم است. جایی که برای اهدافی تعیین شده معلم ها و افراد آموزش دیده گرد هم می آیند تا آینده سازان آینده را به مسیر آینده هدایت کنند.
روانشناسی مدرسه اما تعریف بزرگ تر دارد و به این صورت تعریف می شود:
روانشناسی آموزشی مطالعه‌ای است درباره چگونگی یادگیری انسان‌ها، شامل روش‌های آموزش، فرایندهای آموزشی و تفاوت‌های فردی در یادگیری1. این رشته روانشناسی بر روی فرایند یادگیری در دوران کودکی و نوجوانی تمرکز دارد، اما همچنین بر روی فرایندهای اجتماعی، عاطفی و شناختی که در یادگیری در طول عمر کلی انسان تاثیر دارند، بررسی می‌کند.
روانشناسی مدرسه یک رشته است که اصول روانشناسی آموزشی، روانشناسی توسعه‌ای، روانشناسی بالینی، روانشناسی جامعه و تحلیل رفتار را برای برآورده کردن نیازهای یادگیری و رفتاری کودکان و نوجوانان اعمال می‌کند.
روانشناسان مدرسه اطلاعاتی در مورد مکانیسم‌ها و زمینه‌های توسعه را تجزیه و تحلیل می‌کنند و آن را برای بزرگسالانی که مسئول ترویج رشد و توسعه سالم کودکان و نوجوانان در زمینه‌های مختلف هستند، ترجمه می‌کنند.
روانشناسان آموزشی نقش مهمی در آموزش معلمان، والدین یا سرپرستان و مدیران درباره بهترین روش‌ها برای یادگیرانی که با روش‌های آموزشی سنتی مشکل دارند، ایفا می‌کنند.