کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

از کنکور 1404 به بعد عنوان دیپلم با رشته کنکور باید یکی باشه. جای خطا نداری!! بیا بهت بگم چطور انتخاب کنی تا پشیمون نشی.

X

شخصیت شناسی

تست MBTI: راهنمای کامل برای شناخت تیپ شخصیتی | آزمون رایگان

تست MBTI یا Myers-Briggs Type Indicator یک ابزار شخصیت شناسی است که برای تعیین نوع شخصیت افراد استفاده می شود. این ابزار بر اساس چهار بعد اساسی شخصیتی شامل تمایل به دنیای داخلی یا بیرونی (I یا E)، تمایل به جمعیت یا تمرکز بر خود (S یا N)، تمایل به تصمیم گیری بر اساس حس […]

تست MBTI: راهنمای کامل برای شناخت تیپ شخصیتی | آزمون رایگان Read More »

طرحواره ها و طرحواره درمانی چیست | آزمون رایگان طرحواره

طرحواره‌ها و طرحواره ناسازگار، باورهای پس زمینه آگاهی ما هستند و به صورت ناهشیار عمل می کنند. طرحواره درمانی، طرحواره های ناسازگار را هدف قرار می دهد. طرحواره‌ها (به طور کلی) باورهای ما را در مورد خودمان، دنیای اطراف و دنیای دیگران در بر می گیرند. این باورها در پس زمینه آگاهی ما عمل می

طرحواره ها و طرحواره درمانی چیست | آزمون رایگان طرحواره Read More »