طرحواره ها و طرحواره درمانی چیست | آزمون رایگان طرحواره

طرحواره‌ها و طرحواره ناسازگار، باورهای پس زمینه آگاهی ما هستند و به صورت ناهشیار عمل می کنند. طرحواره درمانی، طرحواره های ناسازگار را هدف قرار می دهد. طرحواره‌ها (به طور کلی) باورهای ما را در مورد خودمان، دنیای اطراف و دنیای دیگران در بر می گیرند. این باورها در پس زمینه آگاهی ما عمل می […]

طرحواره ها و طرحواره درمانی چیست | آزمون رایگان طرحواره Read More »