آزمون های رایگان هدایت تحصیلی | ویژه پایه هشتم و نهم

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در پایه نهم نقش مهمی در آینده و سرنوشت دانش آموزان دارد در انتخاب رشته تحصیلی دانشگاه، شغل، درآمد و سایر مسائل زندگی فرد دارد. ورود به مسیر آینده قبل از ورود و انجام آزمون به مطالب گفته شده دقت نمایید تا با آگاهی وارد مسیر انتخاب شوید و بدانید […]

آزمون های رایگان هدایت تحصیلی | ویژه پایه هشتم و نهم Read More »