کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

از کنکور 1404 به بعد عنوان دیپلم با رشته کنکور باید یکی باشه. جای خطا نداری!! بیا بهت بگم چطور انتخاب کنی تا پشیمون نشی.

X

آزمون ریون 6-11 سال

 
ورود / عضویت
یک کد تأیید به شماره همراه شما پیامک خواهد شد
ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف(00:120)
 

 

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
2.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
3.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
4.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
5.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
6.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
7.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
8.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
9.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
10.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
11.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند. *
12.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
13.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
14.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
15.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
16.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
17.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
18.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
19.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
20.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
  *
21.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.  
*
22.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
23.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
24.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
25.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
26.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
27.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*
28.
کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.
*