آزمون سلامت روان کودک 4 تا 6 سال

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.مراعات حال و احساسات دیگران را می كند. *
2.بی قرار و بسیار پرتحرک است ، نمی تواند مدت زیادی یك جا آرام بگیرد. *
3.اغلب از سردرد و دل درد و یا حال تهوع شكایت دارد. *
4.وسایل خود را با دیگران قسمت می كند(مثل شیرینی ، آب نبات،اساب بازی، مداد و …). *
5.اغلب زود از كوره در می رود و سروصدا و دعوا راه می اندازد. *
6.تقریبا گوشه گیر است ، بیشتر تنهائی بازی می كند. *
7.عموما حرف شنو است، معمولا هر چه بزرگ تر ها بگویند انجام می دهد. *
8.نگرانی های زیادی دارد ، اغلب به نظر نگران می رسد. *
9.به افراد صدمه دیده، ناراحت و یا مریض كمک می كند. *
10.دائم وول می خورد و می جنبد. *
11.حداقل یك دوست خوب دارد. *
12.اغلب با بچه های دیگر می جنگد و به آنها زور می گوید. *
13.اغلب غمگین، دل گرفته و یا گریان است. *
14.عموما بچه های دیگر او را دوست دارند. *
15.زود حواسش پرت می شود و تمركز خود را از دست می دهد. *
16.در موقعیت های جدید مضطرب شده و اعتماد به نفسش را از دست می دهد. *
17.با بچه های كوچک تر مهربان است. *
18.اغلب دروغ می گوید و یا کلک می زند. *
19.بچه های دیگر سر به سر او میگذارند و یا به او زور می گویند. *
20.اغلب داوطلب می شود به دیگران كمک كند ( مثل پدر ، مادر ، معلمین یا بچه های دیگر). *
21.قبل از اینكه دست به كاری بزند به آن فكر می كند. *
22.از خانه، مدرسه و جاهای دیگر دزدی می کند. *
23.با بزرگترها بهتر از افراد هم سن و سال خودش کنار می آید . *
24.ترسهای فراوانی دارد، خیلی زود وحشت می كند. *
25.كارهایش را تا آخر انجام می دهد. دقت و توجه او خوب است. *
26.به طور كلی آیا فكر می كنید فرزند شما با موضوعاتی مانند: احساسات، تمركز كردن، ارتباط با دیگران دچار مشكل می باشد: *
27.چه مدت است كه این مشكلات وجود دارند؟ *
28.آیا این مشكلات فرزند شما را ناراحت یا پریشان می كند؟ *
29.آیا این مشكلات اثر بدی در زندگی خانوادگی فرزند شما دارد: *
30.آیا این مشكلات اثر بدی بر دوستی های فرزند شما دارد: *
31.آیا این مشكلات اثر بدی بر یادگیری فرزند شما دارد: *
32.آیا این مشكلات اثر بدی بر فعالیتهای تفریحی فرزند شما دارد: *
33.آیا این مشكلات زندگی را برای شما و یا كل خانواده سخت می كند؟ *

توجه: اعداد را با کیبورد انگلیسی وارد فرمایید.

توجه: اعداد را با کیبورد انگلیسی وارد فرمایید. در صورتی که کد مدرسه را ندارید این قسمت را خالی بگذارید.