بررسی علائم اوتیسم

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.داشتن تماس چشمی ضعیف یا خیره شدن از گوشه های چشم به اشیاء *
2.بی اعتنایی کامل زمانی که مورد خطاب قرار می گیرد (سرش را سمت صدا بر نمی گرداند) *
3.از صدا ها (صدای جاروبرقی، سشوار، هواکش) ترس شدید دارد و در مقابل صداها گوش هایش را می گیرد. *
4.کناره گیری از دنیای پیرامون دارد. *
5.هیچ کنجکاوی درباره محیط اطراف نشان نمی دهد. *
6.تظاهرات و ژست های صورت کودک تناسبی با موقعیت ها ندارد. *
7.بدون دلیل مناسب می گرید یا می خندد. *
8.قشقرق، فریاد و واکنش افراطی یا بدون دلیل دارد. *
9.نسبت به درد بی اعتنا است. *
10.علاقه به اینکه توسط دیگران لمس شود را ندارد. *
11.از ازدحام جمعیت تنفر دارد و در رستوران ها و سوپر مارکت ها ایجاد مشکل می کند و بی تابی می کند. *
12.بدون دلیل مناسب اضطراب و ترس شدید دارد. *
13.پاسخ های هیجانی و عاطفی کودک تناسبی با موقعیت ندارد. *
14.اظهار شعف و لذت غیر طبیعی را نشان می دهد. *
15.فاقد توانایی در تقلید کردن است. *
16.گفتار خود را از دست داده. *
17.صدا های ناهنجار تولید و جیغ های کودکانه دارد. *
18.صدای بلندتر از حد نیاز تولید می کند. *
19.تکرار فراوان کلمات و سخنان بی مفهوم و معنا دارد. *
20.در فهم و درک موضوعات اساسی مشکل دارد. *
21.زمانی که چیزی را می خواهد، دست والدین را می گیرد و به جای مورد نظر می برد. *
22.در بیان نیازها و تمایلات خود و نیز استفاده از ژست ها مشکل دارد. *
23.در شروع خود انگیخته برای گفتار و ارتباط ناتوان است. *
24.کلماتی که می شنود یا لغاتی را که از تبلیغات می شنود زیاد تکرار می کند. *
25.یک لغت یا عبارت را بارها تکرار می کند. *
26.قادر به ادامه ی گفتگو نمی باشد. *
27.گفتار کودک یکنواخت و دارای مکث های اشتباه می باشد. *
28.شبیه بچه های خیلی کوچک صحبت می کند. *
29.از زبان به صورت نامناسب استفاده می کند. *
30.با دست های خود حرکت کلیشه ای بال زدن را انجام می دهد. *
31.سرش را به دیوار یا به هر چیز دیگری می کوبد. *
32.رفتار خودآزارانه که منجر به آسیب و درد می شود، دارد. *
33.وضعیت اندامی و حرکتی دست و پا چلفتی دارد مثل راه رفتن روی پنجه *
34.اسباب بازی ها را در یک ردیف می چیند. *
35.اسباب بازی ها را بو می کند، به هم می زند، می لیسد و یا استفاده های نا مناسب دیگر می کند. *
36.به جزء یا اجزای کوچک یک اسباب بازی علاقه دارد( برای مثال چرخ ماشین). *
37.اشتغال وسواس گونه با اشیاء و موضوعات دارد(مانند قطارها، آب و هوا، اعداد، تاریخ ها) *
38.اشیاء و یا خود را می چرخاند و یا جذب و فریفته ی اشیاء در حال چرخش می شود. *
39.علایق محدود دارد (برای مثال بار ها و بار ها یک فیلم را نگاه می کند). *
40.گفتگو یا رفتار های تکراری و ملال آور را به سختی می تواند متوقف کند. *
41.دلبستگی به اشیاء و موضوعات غیر معمول (مانند چوب ها، سنگ، نخ و مو) دارد. *
42.لجاجت و پا فشاری در مورد اعمال روزانه از خود نشان می دهد. *
43.ذائقه ی محدودی نسبت به شکل، فرم و غلظت مواد دارد (از خوردن جامدات امتناع می کند). *
44.نسبت به گروه هم سن خود توانایی های برجسته دارد (مانند خواندن زود هنگام). *

توجه: اعداد را با کیبورد انگلیسی وارد فرمایید.

توجه: اعداد را با کیبورد انگلیسی وارد فرمایید. در صورتی که کد مدرسه یا مهد را ندارید این قسمت را خالی بگذارید

جهت دریافت نتایج به صورت پست الکترونیکی