بررسی وضعیت خانواده

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.برنامه ریزی فعالیت های خانوادگی ما دشوار است، چون ما یکدیگر را به درستی درک نمی کنیم. *
2.بیشتر مواقع مشکلات روزمره در خانواده ما حل می شود. *
3.وقتی یکی از اعضای خانواده ما ناراحت باشد، بقیه علت آن را می دانند. *
4.وقتی در خانواده ما از کسی کاری خواسته می شود، برای به انجام رساندن آن باید دائما پیگیرباشیم. *
5.اگر کسی در خانواده ما دچار مشکل شود، سایرین به جای کمک کردن به حل آن مشکل، آشفته می شوند. *
6.ما در هنگام بحران می توانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم. *
7.هر گاه یک وضعیت اضطراری پیش می آید، نمی دانیم چه بکنیم. *
8.گاهی خانه از چیزهای مورد نیاز ما خالی می شود. *
9.ما از ابراز مهر و محبت به یکدیگر اکراه داریم. *
10.ما خواستار آن هستیم که اعضاء به وظایف خانوادگی خود عمل کنند. *
11.ما نمی توانیم با یکدیگر درباره احساس غم وغصه خود صحبت کنیم. *
12.ما معمولا برای حل مشکلات به شکل گروهی تصمیم گیری و عمل می کنیم. *
13.علاقه سایر اعضاء خانواده وقتی به ما جلب می شود که موضوع برای خودشان هم مهم باشد. *
14.از گفته های اعضاء خانواده نمی توانیم به احساس آنها پی ببریم. *
15.در خانواده ما وظایف خانگی به تساوی تقسیم نمی شود. *
16.افراد خانواده ما همانگونه که هستند، مورد قبول یکدیگرند. *
17.در خانواده ما به آسانی می توان مقررات خانه را نقض کرد. *
18.در خانه، ما حرف ها بدون کنایه و بی پرده گفته می شود. *
19.در برخی از افراد خانواده ما همدلی وجود ندارد. *
20.ما می دانیم در صورت پیش آمدن شرایط اورژانس چه باید کرد. *
21.ما از تبادل نظر در مورد ترس ها و نگرانی های خود پرهیز می کنیم. *
22.برای ما گفتگو در مورد احساس های لطیف( مثل عشق و دوستی و افتخار و …) دشوار است. *
23.ما برای پرداخت هزینه هایمان دردسر داریم. *
24.معمولا ما بعد از سعی خانواده برای حل یک مشکل، درباره موفقیت آمیز بودن یا نبودن آن گفتگو می کنیم. *
25.ما بیش از حد خود خواه هستیم. *
26.ما می توانیم احساسات خود را به یکدیگر ابراز کنیم. *
27.ما درباره رعایت آداب دستشویی و سرویس بهداشتی انتظار خاصی از یکدیگر نداریم. *
28.ما احساس محبت خود نسبت به یکدیگر را نشان نمی دهیم. *
29.اعضاء خانواده ما مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر صحبت می کنند. *
30.هر کدام از ما وظایف و مسئولیت های خاصی برعهده دارد. *
31.در خانواده ما احساس های ناخوشایند زیادی وجود دارد. *
32.در خانه ما برای تنبیه قوانین معینی وجود دارد(کسی بی جهت تنبیه نمی شود). *
33.ما فقط وقتی با یکدیگر همراه می شویم که منافعی در بین باشد. *
34.برای شناخت علایق شخصی اعضای خانواده وقت کمی گذاشته می شود. *
35.غالبا منظور خود را به زبان نمی آوریم. *
36.ما آنگونه که هستیم در خانواده پذیرفته شده ایم. *
37.وقتی ما به یکدیگر علاقه نشان می دهیم که بتوانیم شخصاً از آن سود ببریم. *
38.ما اکثر ناراحتی های خانواده را رفع می کنیم. *
39.در خانواده ما مهر و عطوفت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. *
40.ما در این باره که هر کس چه کارهایی در خانه انجام می دهد،گفتگو می کنیم. *
41.تصمیم گیری برای خانواده ما دشوار است. *
42.اعضای خانوادە ما فقط وقتی به یکدیگر علاقه نشان می دهند که خودشان بتوانند از آن بهره مند شوند. *
43.ما با یکدیگر راستگو رو راست و بی پرده هستیم. *
44.ما به هیچ معیار و قاعده ای پایبند نیستیم. *
45.در خانواده ما اگر از کسی کاری خواسته شود ، باید به او یادآوری کرد. *
46.ما می توانیم درباره طرز حل کردن مشکلات تصمیم گیری کنیم. *
47.اگر مقررات خانواده نقض شود، نمی دانیم چه چیزی در انتظار ماست. *
48.در خانواده ما هر اتفاقی را می توان انتظار داشت. *
49.ما مهر و عطوفت خود را نشان می دهیم. *
50.ما با مشکلاتی که با احساسات اعضای خانواده بازی کند، برخورد می کنیم . *
51.ما با یکدیگر خوب کنار نمی آییم. *
52.ما وقتی از هم عصبانی می شویم درباره آن صحبت نمی کنیم. *
53.ما به طور کلی از وظایف خانه که بر عهده ما گذاشته می شود ، ناراضی هستیم. *
54.ما حتی با وجود حسن نیت، در زندگی یکدیگر خیلی دخالت می کنیم. *
55.اعضای خانواده ما برای مقابله با شرایط خطرناک ، قواعد خاصی را رعایت می کنند. *
56.ما به یکدیگر اعتماد و اطمینان داریم. *
57.ما احساسات ( غم، شادی، خشم و ….) خود را در خانه راحت و آشکار بروز می دهیم. *
58.مقررات خاصی برای ورود و خروج در خانه ما وجود ندارد. *
59.وقتی که ما دوست نداشته باشیم کسی کاری انجام دهد به او گوشزد می کنیم. *
60.ما به راه های گوناگون حل مشکل فکر می کنیم. *

توجه: اعداد را با کیبورد انگلیسی وارد فرمایید.

جهت دریافت نتایج به صورت پست الکترونیکی