عملکرد توانمندی پایه آموزشی اول دبستان

والد/ معلم عزیز

چک لیست توانمندی های آموزشی اول دبستان، به مجموعه مهارت های مورد نیاز برای ورود به اول دبستان با تمرکز بیشتر بر درس ریاضی و نوشتن، اشاره دارد . لازم است که کودک به تمامی این موارد تسلط کافی داشته باشد ، به سوالاتی که تسلط کافی ندارد توجه کنید  تا پس از مشخص شدن سطح توانمندی در صورت نیاز با مشاورین ما مطرح نموده و راهکارهای ترمیمی بیشتر را دریافت نمایید .

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای انجام این آزمون ابتدا وارد سایت شوید

ورود و ثبت نام

قیمت : 70,000 تومان