مقیاس مثلث عشق

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.به شدت در فکر راحتی همسرم هستم. *
2.با همسرم روابط بسیار گرمی دارم. *
3.در مواقع دشوار می توانم روی همسرم حساب کنم. *
4.همسرم می تواند در مواقع دشوار روی من حساب کند. *
5.آماده ام هر چه دارم با همسرم قسمت کنم. *
6.همسرم خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت می کند. *
7.همسرم را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم. *
8.با همسرم خیلی خوب ارتباط برقرار می کنم. *
9.من برای همسرم در زندگی ام ارزش زیادی قائل هستم. *
10.خیلی خودم را به همسرم نزدیک احساس می کنم. *
11.من با همسرم رابطه راحتی دارم. *
12.به نظرم همسرم را خیلی خوب درک می کنم. *
13.همسرم مرا خیلی خوب درک می کند. *
14.فکر می کنم که می توانم به همسرم اعتماد کنم. *
15.من اطلاعات بسیار شخصی در باره خودم را با همسرم به اشتراک می گذارم. *
16.فقط دیدن همسرم مرا از نظر جنسی برانگیخته می کند. *
17.در طول روز اغلب به همسرم فکر می کنم. *
18.رابطه من با همسرم خیلی عاشقانه است. *
19.شخصا همسرم را خیلی جذاب می دانم. *
20.به نظرم همسرم یک فرد ایده ال است. *
21.نمی توانم تصور کنم فرد دیگری مانند همسرم خوشحالم کند. *
22.ترجیح می دهم با همسرم باشم نه با هر کس دیگری. *
23.هیچ چیزی برایم مهم تر از رابطه من با همسرم نیست. *
24.مخصوصا دوست دارم که با همسرم، رابطه فیزیکی داشته باشم. *
25.چیزی تقریبا جادویی در رابطه من با همسرم وجود دارد. *
26.واقعا همسرم را می پرستم. *
27.نمی توانم بدون همسرم زندگی کنم. *
28.رابطه من با همسرم خیلی پر شور است. *
29.وقتی فیلم های عاشقانه نگاه می کنم و یا رمان های عاشقانه می خوانم، به یاد همسرم می افتم. *
30.در مورد همسرم خیال پردازی می کنم. *
31.می دانم که به همسرم اهمیت می دهم. *
32.من متعهد به حفظ رابطه خود با همسرم هستم. *
33.به دلیل تعهدی که نسبت به همسرم دارم، اجازه نمی دهم کسی بین ما بیاید. *
34.معتقدم که رابطه من با همسرم همیشه ثابت خواهد بود. *
35.هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به همسرم خلل وارد کند. *
36.عشق من نسبت به همسرم تا آخر عمرم باقی خواهد ماند. *
37.همیشه نسبت به همسرم احساس مسئولیت می کنم. *
38.تعهد من نسبت به همسرم بسیار سفت و سخت است. *
39.نمی توانم تصور کنم که بین من و همسرم فاصله بیفتد. *
40.در مورد عشق خود نسبت به همسرم تردید ندارم. *
41.رابطه خودم را با همسرم دائمی می دانم. *
42.رابطه خود را با همسرم یک تصمیم خوب می دانم. *
43.خودم را نسبت به همسرم، مسئول می دانم. *
44.تصمیم دارم به رابطه خود با همسرم ادامه دهم. *
45.حتی زمانی که ارتباط با همسرم مشکل است، من به رابطه خود متعهد می مانم. *

در صورت تمایل نام خود را وارد کنید.

جهت دریافت نتایج به صورت پست الکترونیکی