کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

از کنکور 1404 به بعد عنوان دیپلم با رشته کنکور باید یکی باشه. جای خطا نداری!! بیا بهت بگم چطور انتخاب کنی تا پشیمون نشی.

X

مقیاس مثلث عشق

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.به شدت در فکر راحتی همسرم هستم. *
2.با همسرم روابط بسیار گرمی دارم. *
3.در مواقع دشوار می توانم روی همسرم حساب کنم. *
4.همسرم می تواند در مواقع دشوار روی من حساب کند. *
5.آماده ام هر چه دارم با همسرم قسمت کنم. *
6.همسرم خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت می کند. *
7.همسرم را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم. *
8.با همسرم خیلی خوب ارتباط برقرار می کنم. *
9.من برای همسرم در زندگی ام ارزش زیادی قائل هستم. *
10.خیلی خودم را به همسرم نزدیک احساس می کنم. *
11.من با همسرم رابطه راحتی دارم. *
12.به نظرم همسرم را خیلی خوب درک می کنم. *
13.همسرم مرا خیلی خوب درک می کند. *
14.فکر می کنم که می توانم به همسرم اعتماد کنم. *
15.من اطلاعات بسیار شخصی در باره خودم را با همسرم به اشتراک می گذارم. *
16.فقط دیدن همسرم مرا از نظر جنسی برانگیخته می کند. *
17.در طول روز اغلب به همسرم فکر می کنم. *
18.رابطه من با همسرم خیلی عاشقانه است. *
19.شخصا همسرم را خیلی جذاب می دانم. *
20.به نظرم همسرم یک فرد ایده ال است. *
21.نمی توانم تصور کنم فرد دیگری مانند همسرم خوشحالم کند. *
22.ترجیح می دهم با همسرم باشم نه با هر کس دیگری. *
23.هیچ چیزی برایم مهم تر از رابطه من با همسرم نیست. *
24.مخصوصا دوست دارم که با همسرم، رابطه فیزیکی داشته باشم. *
25.چیزی تقریبا جادویی در رابطه من با همسرم وجود دارد. *
26.واقعا همسرم را می پرستم. *
27.نمی توانم بدون همسرم زندگی کنم. *
28.رابطه من با همسرم خیلی پر شور است. *
29.وقتی فیلم های عاشقانه نگاه می کنم و یا رمان های عاشقانه می خوانم، به یاد همسرم می افتم. *
30.در مورد همسرم خیال پردازی می کنم. *