چک لیست توجه و تمرکز- بیش فعالی

خیلی از پدر و مادرها فکر می‌کنند اگر فرزندشان جنب و جوش زیادی داشته و بازیگوش باشد، حتما بیش‌فعال است…

 

اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی، مشکل بسیاری از کودکان و البته نگرانی بسیاری از والدین است.

بعضی از والدین برعکس، حتی شیطنت و خرابکاری مفرط کودکشان را جدی نمی‌گیرند و آن را به حساب تیزهوشی و کنجکاو بودن او می‌گذارند.

این آزمون به شما کمک می‌کند دریابید فرزندتان به مشکل بیش‌فعالی و کم‌توجهی دچار است یا نه.

هنگام جواب دادن به سوال‌های زیر، این نکته‌ها را در نظر داشته باشید:

• سن فرزندتان را در نظر بگیرید.
• رفتار فرزندتان را در 6 ماه گذشته ملاک پاسخ دادن قرار دهید.

• توجه کنید که این آزمون به تنهایی نباید ملاک تشخیص یک کودک باشد. در صورت بروز نشانه با متخصص هماهنگ شوید.

گزاره‌های زیر را بخوانید و برای هریک، یکی از گزینه‌های روبه‌رو را انتخاب کنید (امتیاز هریک از گزینه‌ها در مقابل آنها نوشته شده) و در نهایت، مجموع امتیازهایتان را حساب کنید و تفسیر آزمون را بخوانید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.اغلب قبل از اینکه سئوال کامل پرسیده شود پاسخ می دهد *
2.اغلب حرف دیگران را قطع می کند. *
3.اغلب به سختی نوبت را رعایت می کند یا در صف می ایستد. *
4.اغلب بیش از حد حرف میزند. *
5.اغلب وقتی که نشسته، دست و پایش را تکان میدهد و یا در جایش آرام نمی گیرد. *
6.اغلب در بازی کردن آرام مشکل دارد. *
7.اغلب در کلاس و یا موقعیت هایی که لازم است آرام بنشیند جای خود را ترک میکند. *
8.اغلب بیش از حد میدود و یا بالا و پایین می رود. *
9.اغلب به نظر می رسد در حال حرکت است. *
10.اغلب قادر به توجه کردن به جزئیات نیست و به خاطر بی دقتی اشتباه میکند. *
11.اغلب در کامل کردن یک تکلیف و تمرکز بر آن مشکل دارد. *
12.اغلب در فعالیت های روزمره فراموشکار است. *
13.اغلب به آسانی حواسش پرت می شود *
14.اغلب به نظر می رسد که به حرفها و یا دستورات دیگران گوش نمی دهد. *
15.اغلب در سازماندهی تکالیف و فعالیت ها مشکل دارد. *
16.فعالیت هایی که نیاز به تمرکز ذهنی طولانی دارد را دوست ندارد یا از آنها اجتناب می کند. *
17.اغلب وسایلش را گم می کند. *
18.اغلب نمی تواند براساس دستورالعمل پیش برود. *
19.آیا علائم/ رفتارها ی فوق به مدت 6 ماه یا بیشتر وجود دارند؟ *
20.آیا این رفتارها باعث ایجاد مشکل یا اختلال شده است؟ *
21.آیا این رفتارها در بیش از یک موقعیت وجود دارند؟ *
22.آیا این علائم قبل از سن 7 سالگی وجود داشته اند؟ *

توجه: اعداد را با کیبورد انگلیسی وارد فرمایید.

توجه: اعداد را با کیبورد انگلیسی وارد فرمایید. در صورتی که کد مدرسه را ندارید این قسمت را خالی بگذارید.

جهت دریافت نتایج به صورت پست الکترونیکی