کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

از کنکور 1404 به بعد عنوان دیپلم با رشته کنکور باید یکی باشه. جای خطا نداری!! بیا بهت بگم چطور انتخاب کنی تا پشیمون نشی.

X

تست MBTI: راهنمای کامل برای شناخت تیپ شخصیتی | آزمون رایگان

تست MBTI یا Myers-Briggs Type Indicator یک ابزار شخصیت شناسی است که برای تعیین نوع شخصیت افراد استفاده می شود. این ابزار بر اساس چهار بعد اساسی شخصیتی شامل تمایل به دنیای داخلی یا بیرونی (I یا E)، تمایل به جمعیت یا تمرکز بر خود (S یا N)، تمایل به تصمیم گیری بر اساس حس و احساسات یا منطق و تحلیل (F یا T) و تمایل به برنامه ریزی و ترتیب یا انعطاف پذیری و تطبیق (J یا P)، شخصیت افراد را تعیین می کند. این ابزار برای شناخت بهتر خود و دیگران، ارتقای ارتباطات و همکاری در گروه های کاری و شخصی مورد استفاده قرار می گیرد.

MBTI
شخصیت چیست؟

شخصیت به مجموعه ویژگی‌ها، الگوهای رفتاری، تمایلات، اعتقادات و ویژگی‌های دیگری اطلاق می‌شود که هر فرد را از دیگران متمایز می‌کند. آن از ترکیب عوامل ژنتیکی، تجربیات زندگی، محیط و فرهنگ فرد شکل می‌گیرد و نقش مهمی در رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها و تعاملات اجتماعی افراد ایفا می‌کند.

شخصیت از جنبه‌های مختلفی می‌تواند بررسی شود، از جمله نگرش‌ها، ارزش‌ها، رفتارها، تمایلات، استعدادها و توانایی‌ها. انواع مختلفی از مدل‌ها و نظریه‌ها برای توصیف و تفسیر شخصیت وجود دارد، از جمله مدل‌های روان‌شناسی تحلیلی، روان‌شناسی رفتاری، و روان‌شناسی اجتماعی.

در کل، شخصیت می‌تواند به عنوان یک الگوی یکتا از ویژگی‌ها و رفتارهای یک فرد تعریف شود که او را از دیگران متمایز می‌کند.

MBTI چگونه شخصیت را شناسایی می کند؟

MBTI یک آزمون شخصیتی است که بر اساس تمایلات و رفتارهای فرد ساخته شده است. این آزمون بر اساس تئوری‌های روان‌شناسی تحلیلی کارل یونگ و ایزابل بریگز مایرز ساخته شده است.

MBTI به چهار بعد اصلی شخصیت توجه می‌کند:

۱- بعد تمایلات

(Extraversion (E) یا Introversion (I)): فرد با تمایلات Extraversion بیشتر از بیرون به دنبال انرژی می‌گردد و با افراد دیگر راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کند. از طرف دیگر، فرد با تمایلات Introversion بیشتر به دنبال خلوتی و آرامش هستند و با انرژی خود را شارژ می‌کنند.

۲- بعد حس‌ شناسی

(Sensing (S) یا Intuition (N)): فرد با تمایلات Sensing بیشتر به دنبال حقایق و واقعیت‌ های ملموس هستند و به اطلاعاتی که از حس‌ های خود دریافت می‌کنند، اعتماد می‌کنند. از طرف دیگر، فرد با تمایلات Intuition بیشتر به دنبال الگوها، ارتباطات و ایده‌ های نو هستند.

۳- بعد تفکر

(Thinking (T) یا Feeling (F)): فرد با تمایلات Thinking بیشتر به دنبال منطق و تحلیل هستند و تصمیم‌گیری‌هایشان بر اساس منطق و دلایل قابل اثبات است. از طرف دیگر، فرد با تمایلات Feeling بیشتر به دنبال احساسات و ارزش‌های شخصی هستند و تصمیم‌گیری‌هایشان بر اساس ارزش‌های شخصی و احساسات است.

۴- بعد شناخت

(Judging (J) یا Perceiving (P)): فرد با تمایلات Judging بیشتر به دنبال برنامه‌ ریزی و سازماندهی هستند و به راحتی تصمیم می‌ گیرند. از طرف دیگر، فرد با تمایلات Perceiving بیشتر به دنبال اطلاعات جدید هستند و به راحتی تغییر می‌کنند.

با توجه به پاسخ‌ های آزمون، فرد به یکی از ۱۶ نوع شخصیتی MBTI تعلق می‌ گیرد. شخصیت در MBTI شامل ترکیبی از چهار بعد اصلی است.

انواع شخصیت در MBTI
ISTJ (بازرس)

این افراد معمولاً خودمانی، مسئولیت‌پذیر و عملگرایند. آن‌ها اهل کارهای دقیق و سازمان‌یافته هستند و ترجیح می‌دهند که به تنهایی کار کنند.

ISFJ (نگهبان)

این افراد معمولاً صمیمی، مهربان و مهربان هستند. آن‌ها اهل کمک به دیگران و از ارتباطات انسانی لذت می‌برند.

INFJ (مشاور)

این افراد معمولاً خلاق، حساس و دوست داشتنی هستند. آن‌ها اهل کمک به دیگران و از ارتباطات عمیق لذت می‌برند.

INTJ (معمولی)

این افراد معمولاً خودمانی، تفکرکننده و مستقل هستند. آن‌ها اهل تحلیل و برنامه‌ریزی دقیق هستند و به دنبال یافتن راه‌حل‌های نوآورانه هستند.

ISTP (مکانیک)

این افراد معمولاً آزادانه، عملگرا و عقلانی هستند. آن‌ها اهل کار با دست‌های خود هستند و به دنبال تجربه‌های جدید هستند.

ISFP (هنرمند)

این افراد معمولاً حساس، خلاق و متعادل هستند. آن‌ها اهل بیان هنری و ارتباط با طبیعت هستند.

INFP (شاعر)

این افراد معمولاً خیال‌پرداز، صمیمی و احساسی هستند. آن‌ها اهل ارتباط عمیق و ارزش‌های شخصی هستند.

INTP (مخترع)

این افراد معمولاً مستقل، دقیق و نقاد هستند. آن‌ها اهل تحلیل و برنامه‌ریزی دقیق هستند و به دنبال یافتن راه‌حل‌های نوآورانه هستند.

ESTP (مامور)

این افراد معمولاً ماجراجو، عملگرا و مستقل هستند. آن‌ها اهل کار با دست‌های خود هستند و به دنبال تجربه‌های جدید هستند.

ESFP (هنرپیشه)

این افراد معمولاً خوش‌رو، مهربان و اجتماعی هستند. آن‌ها اهل بیان هنری و ارتباط با دیگران هستند.

ENFP (روشنفکر)

این افراد معمولاً خلاق، متعهد و ارتباطی هستند. آن‌ها اهل ارتباط عمیق و ارزش‌های شخصی هستند.

ENTP (مبارز)

این افراد معمولاً مستقل، دقیق و نقاد هستند. آن‌ها اهل تحلیل و برنامه‌ریزی دقیق هستند و به دنبال یافتن راه‌حل‌های نوآورانه هستند.

ESTJ (مدیر)

این افراد معمولاً قاطع، مسئولیت‌پذیر و عملگرایند. آن‌ها اهل کارهای دقیق و سازمان‌یافته هستند و ترجیح می‌دهند که به تنهایی کار کنند.

ESFJ (سفیر)

این افراد معمولاً صمیمی، مهربان و مهربان هستند. آن‌ها اهل کمک به دیگران و از ارتباطات انسانی لذت می‌برند.

ENFJ (مشاور)

این افراد معمولاً خلاق، حساس و دوست داشتنی هستند. آن‌ها اهل کمک به دیگران و از ارتباطات عمیق لذت می‌برند.

ENTJ (فرمانده)

این افراد معمولاً خودمانی، تفکرکننده و مستقل هستند. آن‌ها اهل تحلیل و برنامه‌ریزی دقیق هستند و به دنبال یافتن راه‌حل‌های نوآورانه هستند.

آیا شخصیت در MBTI غیر قابل تغییر است؟

با توجه به مفاهیمی که در MBTI مطرح می‌ شود، می‌ توان گفت که این ابزار به افراد کمک می‌ کند تا خودشناسی بیشتری داشته باشند. اما آیا این به این معناست که شخصیت آن‌ ها قطعی و غیر قابل تغییر است؟

برخی از محققان معتقدند که شخصیت افراد به صورت کامل ثابت و غیر قابل تغییر نیست و تحت تأثیر تجربیات و محیط زندگی فرد قرار می‌گیرد. بنابراین، ممکن است با تغییر شرایط و تجربیات جدید، شخصیت افراد نیز تغییر کند. از این رو، می‌توان گفت که شخصیت در MBTI قطعی و ثابت نیست و ممکن است تحت تأثیر تغییرات محیطی و تجربیات فرد تغییر کند.

نتیجه‌گیری در نهایت، می‌توان گفت که شخصیت افراد در MBTI غیر قابل تغییر نیست و ممکن است تحت تأثیر تغییرات محیطی و تجربیات فرد تغییر کند. این امر نشان می‌دهد که شخصیت افراد به صورت مداوم تحت تأثیر تجربیات و محیط زندگی قرار می‌گیرد و ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. بنابراین، این ابزار می‌تواند به افراد کمک کند تا خودشناسی بیشتری داشته باشند و بهتر بفهمند که چگونه با موقعیت‌ها و افراد دیگر برخورد کنند. پس اگر از تیپ شخصیت خود راضی نیستید تنها کافی است اراده کنید و با تمرین به شاخص های مد نظر خود دست پیدا کنید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها